Πολυκατοικία Βάσου Λυσσαρίδη

  • Τύπος Κτηρίου: Υψηλό Εμπορικό Κτήριο
  • Χρονιά: 2021
  • Πληροφορίες: Κατεδάφιση Οργανισμού Πλήρωσης
  • Πόλη: Λευκωσία
11
22
33
44
55
77
88
99
1010
1111