ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNRISE

  • Τύπος Κτηρίου: Ξενοδοχείο
  • Χρονιά: 2015
  • Πληροφορίες: Επιλεκτική Κατεδάφιση
  • Πόλη: Αμμόχωστος
264264
DSCN1655DSCN1655
DSCN2575DSCN2575
DSCN1303DSCN1303
DSCN1123DSCN1123
DSCN0981DSCN0981
DSCN1335DSCN1335
DSCN0942DSCN0942
DSCN1025DSCN1025
DSCN3925DSCN3925
DSCN1176DSCN1176
ACC_003672_CYP_11WebOriginalCompressedACC_003672_CYP_11WebOriginalCompressed
DSCN1085DSCN1085